Ubezpieczenia majątkowe – dla kogo i dlaczego?

Stając się posiadaczem nawet niewielkiego majątku zaczynamy się zastanawiać nad zabezpieczeniem go przed utratą lub zniszczeniem. Pamiętajmy jednak o tym, że stosując nawet najbardziej rygorystyczne środki ostrożności, czasem nie będziemy w stanie przewidzieć nieszczęśliwych zdarzeń, które mogłyby mu zagrozić. Dlatego warto zdecydować się na ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu w zamian za stosunkowo niewielką składkę będzie można przywrócić stan posiadania do stanu sprzed nawet największego kataklizmu.

Dla kogo ubezpieczenia majątkowe?

Ubezpieczyć możemy nie tylko nieruchomość wraz ruchomościami domowymi i elementami stałymi, której jesteśmy właścicielem, ale też majątek znajdujący się w mieszkaniu, które aktualnie wynajmujemy. Zacznijmy od tego, że w ubezpieczeniu majątkowym zawrzeć możemy wszelkie rodzaje ryzyka, które wydają się nam realne w przypadku naszej posesji, na przykład: ogień, powódź, przepięcie, dewastacja albo kradzież z włamaniem. Do tego warto zastanowić się nad ubezpieczeniem szklanych przedmiotów przed stłuczeniem, roślin ozdobnych przed zniszczeniem lub też okazów kolekcjonerskich czy zabytkowych przed kradzieżą. W końcu ubezpieczeniem majątkowym możemy objąć przydomowe baseny i oranżerie, a także ogrodzenia i inne instalacje na posesji. Ważne jest jednak, żeby pamiętać o tym, że nawet ubezpieczenie all risk chroniące przed wszelkiego rodzaju ryzykami nie zdejmuje z nas obowiązków nałożonych na właściciela nieruchomości. Aktualnie obowiązujące przepisy nakazują między innymi regularne sprawdzanie stanu elewacji i dachu, a także elementów takich jak rynny, okna, kominy i instalacje wewnętrzne. Raz do roku powinno się przeprowadzać przeglądy techniczne instalacji i urządzeń gazowych, kominowych, jak też tych, służących ochronie środowiska, a co 5 lat sprawdzać stan techniczny budynku oraz znajdujące się w nim instalacje elektryczne i pioruchronowe. W zimie obowiązków właścicielom nieruchomości nie ubywa, a wręcz przybywa wraz z opadami śniegu i spadającą poniżej zera temperaturą. W tym okresie musimy zadbać o uprzątnięcie śniegu i błota z chodników wzdłuż posesji, jak też o usunięcie zwisających z dachu sopli.

AEGON UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEDlaczego ubezpieczenia majątkowe?

Dom lub mieszkanie, na którego własność pracuje się latami stanowi często dorobek całego życia wszystkich członów rodziny. Warto zadbać nie tylko interesy własne, ale również o interesy spadkobierców, do których mógłby w przyszłości należeć nasz majątek. Wykupując polisę ubezpieczenia majątkowego zyskujemy gwarancję, że utrata majątku w skutek nieszczęśliwych wypadków takich jak pożar, czy powódź nie zrujnuje nam życia, a pozwoli odtworzyć jego wartość do stanu przed tym niefortunnym zdarzeniem. Zastawiając się jak, wybrać najwłaściwszą ofertę na rynku spośród wielu innych, które wydawać nam się będą bardzo podobne jeśli nie identyczne, nie skupiajmy się na kwocie składki. O wiele ważniejsza będzie wnikliwa lektura warunków ubezpieczenia, a zwłaszcza dwóch konkretnych paragrafów. Pierwszy z nich dotyczy zakresu ubezpieczenia, czyli określenia ryzyka, przed którym chroni wykupiona polisa. Drugi, to paragraf dotyczący wyłączenia odpowiedzialności. W nim Ubezpieczyciel wymienia okoliczności, w których nie odpowiada za szkody.

Dodatkowe elementy ubezpieczenia majątkowego

Warto dokładnie przeanalizować wszystkie opcje i warianty ubezpieczenia majątkowego (zajrzyj tutaj: http://www.aegon.pl/Strona-glowna/Majatek/Aegon-dla-Domu/), aby dobrać ofertę optymalną do naszych potrzeb. Z pewnością przy zakładaniu polisy na dom lub mieszkanie Towarzystwa Ubezpieczeniowe będą proponować nam również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w którym chodzi o pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim w codziennym życiu. OC przyda się zwłaszcza, gdy mamy małe dzieci, których zachowanie za zawsze jesteśmy w stanie kontrolować. Kolejną często proponowaną opcją jest wykupienie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki takiemu odszkodowaniu szybciej odzyskamy formę po wydarzeniach powodujących uszczerbek na naszym zdrowiu. Do tego odszkodowania z tytułu NWW mogą pokryć koszty nabycia protez, środków ortopedycznych, odbudowy stomatologicznej i generalnie wszystkich kosztów leczenia. Jeśli trudno nam samym wybrać optymalną ofertę ubezpieczenia majątkowego możemy poprosić o pomoc doradcę lub agenta konkretnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.