Jednoosobowa firma a rozliczenie odszkodowania po wypadku

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem…” – jednoosobowa firma ma swoje wady i zalety. Pewne obowiązki wiążą się z posiadaniem samochodu firmowego – na przykład poprawne rozliczenie wypadku spowodowanego podczas jazdy firmowym autem. Do jakich kosztów można zaliczyć naprawę samochodu? Jak rozliczyć odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego?

Man cries car accidentMożliwość rozliczenia odszkodowania oraz kosztów naprawy powypadkowego samochodu zależy od posiadanych przez właściciela auta firmowego ubezpieczeń komunikacyjnych – aby móc rozliczyć koszty naprawy samochodu po wypadku, niezbędne jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia AC (Autocasco). Inaczej koszty naprawy nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu – nawet jeżeli przedsiębiorca posiada komunikacyjne ubezpieczenie NNW.

Jak wygląda rozliczanie szkody przy odliczaniu VAT? Co robić, kiedy posiadamy tylko polisę OC? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Kiedy odszkodowanie z ubezpieczenia jest przychodem?

Odpowiedź zależy od kilku czynników:

  • metody rozliczania odszkodowania (rachunkowej bądź kosztorysowej),
  • posiadanego przez kierowcę ubezpieczenia AC,
  • terminu naprawy uszkodzonego samochodu.

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie AC, odszkodowanie jest dla Ciebie przychodem – obojętnie, czy uzyskujesz je jako:

  • zwrot poniesionych kosztów napraw,
  • rozliczenie między ubezpieczycielem a warsztatem samochodowym,
  • przelew na konto bankowe.

Ponadto – koszt naprawy samochodu włączamy do kosztów uzyskania przychodu.

Jednak jeżeli w dniu wypadku posiadasz tylko polisę OC:

  • przychodem jest tylko nadwyżka ze zwrotu z ubezpieczenia pomniejszonego o wydatek na naprawę samochodu,
  • odszkodowanie w całości może stać się przychodem tylko wtedy, kiedy po otrzymaniu odszkodowania bezpośrednio od TU kierowca nie ma dokumentów potwierdzających naprawę samochodu w warsztacie.

Jeszcze inaczej należy postąpić, jeżeli naprawa samochodu następuje później (np. miesiąc po) niż wypłata odszkodowania. Wtedy obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie korekty za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał odszkodowanie (od sumy odszkodowania odejmuje się wydatki przeznaczone na naprawy). Koszt napraw jednak nadal nie będzie liczony jako koszt uzyskania przychodu.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą

Jeżeli naprawa samochodu firmowego jest niemożliwa, TU orzeka szkodę całkowitą i wypłaca odszkodowanie z tytułu polisy AC, które można zaliczyć do przychodu. Ponadto – do kosztów działalności może zostać wliczona również strata, którą ponosi przedsiębiorca, jeżeli ubezpieczyciel nie pokrywa rekompensatą finansową całej szkody.

Jak rozliczyć koszt używania i eksploatacji auta zastępczego?

Wliczają się w koszt uzyskania przychodów bez względu na posiadanie ubezpieczenia AC, jednak inaczej rozlicza się wydatki związane z wynajmem auta zastępczego, a inaczej koszty eksploatacji. Pierwsze – mogą być wliczone w koszt przychodu, drugie – będą wliczone w koszty uzyskania przychodu tylko do limitu tzw. „kilometrówki”, liczonej jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu. W ten sposób otrzymuje się limit, do wysokości którego koszty związane z używaniem samochodu zastępczego mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu.

Rozliczanie odszkodowania za samochód w leasingu

Leasingobiorca ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu. Leasingowany samochód objęty dobrowolną polisą AC stanowi korzyść dla przedsiębiorcy – właściciel auta nie jest ograniczony żadnym limitem kosztów, jakie może odliczyć.

Jak podatnicy VAT likwidują szkodę?

Niezależnie od zaliczania kosztów naprawy do kosztów podatkowych, podatnik może odliczyć podatek VAT z faktur, jeżeli po naprawie samochód nadal będzie używany w ramach działalności gospodarczej – również niezależnie od rodzaju posiadanych ubezpieczeń komunikacyjnych.